Otsime majahoidjat

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda 0,35 ametikohaga majahoidjat (Ülase 11) tööajaga kuni 14 tundi nädalas tööleasumisega 03.oktoobril 2022.
Kandidaadilt ootame põhiteadmiste olemasolu ja oskusi aia hooldamisel, iseseisvat mõtlemisoskust, loovust, positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi ja stabiilset töötasu.
Avaldus ja CV saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 26.09.2022 Lisainfo: Gädi Peters 53464065

Otsime õppejuhti ja logopeedi

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda õppejuhti (1,0) ja logopeedi (1,0) tööleasumisega 01.novembril 2022.
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavust, inimeste väärtustamist, loovust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi ja stabiilset töötasu. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 28 aastastele valda registreerunutele 2 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.
Õppejuhi näol vajame diplomaatilist, sõbralikku, avatud ja lahenduskeskset inimest, kellel on pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid, meeskondade loomise ja hoidmise kogemus, pädevus nõustada metoodiliselt õpetajaid ja oskus juhtida, analüüsida ja arendada õppe-kasvatusalaseid tegevusi.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 16.10.2022 (tulemused teatame hiljemalt 28.10.2022) Lisainfo: Külli Lumi 53004885
* Logopeedi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.
* Lasteasutuse õppejuhi kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus, tõendatud pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

Võtame tööle õpetajaid

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajaid, eripedagoogi ja logopeedi!

(tööleasumine 29.august 2022)

Kandidaatidelt ootame inimeste väärtustamist, loovust, usaldusväärsust ja positiivset ellusuhtumist ning omalt poolt pakume sõbralikku töökollektiivi, arenguvõimalusi ja stabiilset töötasu. Lisaks pakub KOV kvalifikatsioonile vastavatele kuni 28 aastastele valda registreerunutele 2 aasta jooksul igakuist 300 eurost lisatasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust kinnitavate dokumentide koopiad saata pesamuna@pparnumaa.ee hiljemalt 31.07.2022

Lisainfo: Külli Lumi 53004885