OTSIME ÕPETAJAID

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetajate ja muusikaõpetaja (1,0) leidmiseks. Tööle asumisega 26.08.2020
Avaldus ja CV palume saata pesamuna@pparnumaa.ee 
hiljemalt 22.05.2020
Täiendav info tel. 5334544
0

INFO LAPSEVANEMALE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSEST

Hea lapsevanem!

Seoses laste arvu suurenemisega mai kuus ja vältimaks nakkuse edasikandumist, ei ole lubatud alates 04.05 lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse.

Pesamuna lasteaias on avatud kaks valverühma Sipsikud ja Mesimummid. Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub Sipsikute/Mesimummide rühma välisuksel helistades uksel olevale nr. 53046020 seejärel tuleb võtab õpetaja lapse vastu.

Muudatustest anname Teile teada Eliisis.

UUDISED JA TEATED

LASTEAIAD OSALISELT SULETUD JA KOHATASU MAKSMINE PEATATUD

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised lasteaiad. Lapsi võetakse vastu Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi lasteaedades helistades eelnevalt juhataja telefonile:

Vändra Lasteaed – Jaana Novikov – 44 95 027

Pärnu-Jaagupi Pesamuna – Sirje Mölder – 53011179

Tootsi lasteaed – Jüri Mets – 5084968

Aprillikuu lõpuni vabastame kohatasu maksmisest need vanemad, kes sel perioodil teenust ei kasutanud.