Alates 15.novembrist

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Teade!

Hea lapsevanem!

Lähtudes Haridus-ja Teaduministeeriumi poolt välja antud juhistest lasteaedadele,  toimub alates 01.11.2021 laste vastuvõtmine ja üleandmine  rühma välisuksel. Palume helistada uksel olevale numbrile, et rühma töötaja saaks lapse vastu võtta või üle anda.

Lähiajal on käivitumas ka fonolukkude süsteem (täpsed juhised edaspidi).

 

Teade!

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on kohustus kanda maski või visiiri. Lapsevanemad kasutavad majja sisenemiseks ja väljumiseks ainult oma lapse rühma ust ning piisava distantsi hoidmiseks garderoobides ootavad vajadusel koridoris, trepikojas või õues.

1.september

Hea lapsevanem!

Tipid-Täpid, Sipsikud, Mesimummid, Pipid ja Päikesekesed pääsevad ajutiselt kuni ehitustööde lõpuni oma rühmadesse lasteaia uuest peauksest lipuväljaku kõrval.

Lasteaeda sisenemisel kannab lapsevanem maski.