Üritused 2021/2022

AEG  KELL  SÜNDMUS  KORRALDAJA OSALEJA
SEPTEMBER        
1.-30.   Kolimisjärgne sisseseadmine Kogu Pärnu-Jaagupi maja personal Kogu Pärnu-Jaagupi maja personal
08. 13.15 Pedagoogiline nõukogu direktor, õppejuht õpetajad
 

09.

 

 

Sügisene spordipäev Liikumisõpetaja Pipid ja Päikesekesed
20. 13.00 Diabeedi koolitus direktor, tervisedendaja Pärnu-Jaagupi maja personal
OKTOOBER        
1 11.00 Ehitusjärgne avamispidu ja lasteaia 35.sünnipäeva tähistamine juhtkond kogu asutuse personal ja lapsed, hoolekogu esindajad, endised töötajad, külalised
 4  11.30 Valla esindajate ringkäik ja tänuüritus juhtkond vallavalitsus ja juhtkond
 7  16.00 Vallas õpetajate päeva tähistamine vallavalitsus pedagoogiline perssonal
11 11.00 Sügistrall Rühmaõpetajad Lepatriinud

Tipid-Täpid

12 13.15 Pedagoogiline nõukogu õppejuht õpetajad
12   Sipsikute Lastevanemate koosolek Rühmaõpetajad Sipsikute lapsevanemad
13 10.00 Väike esmaabiandja tervisedendaja Päikesekesed ja Liblikad
14 10.00 Koolitus “Nüüdisaegset õpikäsitust toetava töökorralduse juurutamine“ Maakondlik ühendus Direktor

õppejuht

18 9.15 Tunded ja turvalisus tervisedendaja Liblikad
19 10.00 Tunded ja turvalisus tervisedendaja Pipid
19 16.15 Pipide Lastevanemate koosolek Rühmaõpetajad Pipide lapsevanemad
21 17.15 Päikesekeste lastevanemate koosolek Rühmaõpetajad Päikesekeste lapsevanemad
25 10.00 Laste jooga tervisedendaja  
26 13.15 töökoosolek Õppejuht

Õppegrupi juht

õpetajad
26 17.15 Mesimummide lastevanemate koosolek Rühmaõpetajad Mesimummide lapsevanemad
NOVEMBER        
 4  9.00 Code week õpituba Õpetaja Aile ja koolilastega

 

 Õppejuht  Koolieelikud
 8   Jänese elu metsas Rühmaõpetajad Lepatriinud

Tipid-Täpid

16 16.15 Isadepäeva üritus õues Rühmaõpetajad Pipid ja Pipide lapsevanemad
17 11.30 Tuleohutuskoolitus Majandusjuhataja Kogu Pesamuna personal
23 9.00 Lipusüsteemi koolitus tervisedendaja Pedagoogiline personal
29 9.00 I Advendi tähistamine Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Rühmad
DETSEMBER        
6 9.00 II Advendi tähistamine    
13 9.00 III Advendi tähistamine Õppejuht, muusikaõpetaja Rühmad
13 10.00 Lepatriinude rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Lepatriinude rühm
13 16.00 Liblikate rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Liblikate  rühm
14 10.00 Tipp-Täppi  rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Tipp-Täpp rühm
14 13.00 Lugemna ja kirjutama õppimine alushariduses õppejuht õpetajad
15 10.00 Sipsikute rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Sipsikute rühm
15 15.30 Päikesekeste rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Päiksekeste rühm
20 11.00 Mesimummide rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Mesimummi rühm
20 15.00 Pipide rühma jõulukontsert Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Pipide rühm
20 16.00 Pesamuna lasteaia jõulutrall õpetajad aiarühmad
21 10.00 Nurmenukkude rühma jõulupidu Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja Nurmenukkude rühm
22   Naksitrallide rühma jõulupidu Õppejuht, muusikaõpetaja Naksitrallide rühm

 

AEG  KELL  SÜNDMUS  KORRALDAJA OSALEJA
JAANUAR        
4 13.00 Õpetajaabide töökoosolek majandusjuhataja Õpetajaabid
11 13.00-15.00 Õpetajate õpring 1

 

õppejuht õpetajad
12 17.00 Hoolekogu koosolek Hoolekogu, juhtkond Hoolekogu, vallaesindajad ja juhtkond
25 13.00 Koolitus lugema ja kirjutama õppimine II õppejuht õpetajad
VEEBRUAR        
14   Sõbrapäev tordivalmistamisega    
MÄRTS        
1   Vastlapäev Juhtkond, õpetajad, õpetajaabid rühmad
8   Naistepäev, tüdrukute nädal, printsessi valimine õpetajad rühmad
14 9.30 Emakeelepäev saalihommik Õpetajad, juhtkond, rühmad
17 9.00 Pildistamine Vahenurmes ja Libatses juhtkond rühmad
18 10.00 Lasteaia sünnipäev – klouni etendus õppejuht Kõik rühmad ja töötajad
23 13.00 Õpiring 2 õppejuht õpetajad
25 9.00 Õpetajate abide ja abiõpetajate koolitus Ervin Laanvee õppejuht Õpetajate abid, abiõpetajad, tugiisikud
31 9.00 Pildistamine Pesamuna majas juhtkond Rühmad, kogu personal
APRILL        
14 9.30 Ülestõusmispühade saalihommik Õpetajad, juhtkond rühmad
17 10.30 Teeme ära Vahenurmes hoolekogu Personal ja lapsevanemad
19 13.00 Õpetajate õpiring 3 õppejuht õpetajad
21 11.00 Pesamuna Jüriööjooks liikumisõpetaja rühmad
MAI        
1 10.00 Teeme ära Libatses ja Pärnu-Jaagupis Hoolekogu Personal ja lapsevanemad
4/6   Emadepäeva tervituse filmimine/ Emadepäeva tervitus muusikaõpetaja Rühmad
9 10.30 Kooliminevate laste külaskäik Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpetajad Kooliminevad lapsed
12 10.00 Matk/Väljasõit Alpaka farm (väljasõidud Libatse 8.50; Vahenurme 9.15 ja Pesamuna 9.30)   Pipide, Naksitrallide, Nurmenukkude ja Liblikate rühmad
13 16.00 Emadepäeva kohvik Vahenurmes õpetajad Lapsevanemad ja juhtkond
15 00.00 Lastevanemate rahuloluuuringu tähtaeg;

 

õppejuht Lapsevanemad,
16 15.30 Kontsert Pesamuna muusikaõpetaja rühmad
17 10.30 Tulest targem juhtkond rühmad
17 15.30 Turvalisuse päev Juhtkond, terviseedendaja Kogu lasteaed
18 9.00 Loomaaia külastamine juhtkond Kooliminejad ja Mesimummide rühm
25 10.00 Kurgja talumuuseumi külastus (väljasõit 9.00) Päikesekeste rühma õpetajad, õppejuht Päikesekeste rühm
    Vahenurme lõpupidu Õpetajad, juhtkond Nurmenukkude rühm, õpetajad ja lapsevanemad
26 17.00 Libatse lõpupidu Õpetajad, juhtkond Naksitrallide rühm, õpetajad, lapsevanemad
26   Lõpukell    
27 16.00 Lõpupidu Pärnu-Jaagupis Õpetajad, juhtkond Kooliminejad, õpetajad, lapsevanemad, Päikesekeste ja Liblikate rühmast
29 00.00 Töötajate rahuloluküsimustike tähtaeg õppejuht Kogu personal
31 17.00 Lastekaitsepäev Pärnu-Jaagupi staadionil Hoolekogu Kogu kogukond
JUUNI        
3   Suvealguspidu ja laat Vahenurmes Kohalik kogukond Kogu kogukond